Nasza Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej w naszej Polityce cookies.
Klikając „Rozumiem”, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies do celów statystycznych.
Zapoznaj się z ustawieniami swojej przeglądarki internetowej, aby zarządzać plikami cookies.

Polityka Cookies    ROZUMIEM
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

G2I jako ESB

Logo G2I

G2I – rozwiązanie klasy ESB, pracujące w architekturze SOA
Pozyskanie informacji o kontrahencie to bardzo pracochłonny i kosztowny proces. Dane o nim często zgromadzone są w wielu bazach danych zarówno wewnętrznych instytucji finansowej jak również w zewnętrznych systemach informatycznych. Różnorodność źródeł oraz stosowanych technologii sprawia, że działające systemy często nie są kompatybilne, co znacząco ogranicza lub uniemożliwia wprost efektywną wymianę i pozyskiwanie informacji. Brak komunikacji między rozwiązaniami utrudnia realizację zmieniających się potrzeb biznesowych. Szybkie reagowanie na zmiany wymaga często zaangażowania zespołu IT lub zewnętrznego dostawcy, a tym samym poniesienia znacznych kosztów na uzyskanie oczekiwanego efektu.

W takiej sytuacji konieczne staje się ujednolicenie sposobu wzajemnego dostępu do danych między systemami informatycznymi. Dane z jednego systemu są często niewystarczające - pojawia się konieczność zebrania informacji z wielu systemów i połączenia ich w jeden spójny raport. Ze względu na dużą liczbę zmian związanych z nowymi potrzebami biznesowymi równie ważne stają się też koszty ich implementacji.

diagram

G2I - ESB platforma integracyjna
ESB (Enterprise Service Bus) to architektura służąca do integracji aplikacji. Pełni ona funkcję analogiczną do fizycznych szyn danych spotykanych w komputerach, jest jednak rozwiązaniem na wyższym poziomie. Udostępnione przez aplikacje usługi są podłączone do szyny tworząc "punkty końcowe". Szyna przejmuje wszystkie obowiązki związane z routingiem i transformacją wiadomości.

Z punktu widzenia aplikacji, ESB jest czarną skrzynką zawierającą zbiór "punktów końcowych". Dzięki temu aplikacja nie musi wiedzieć nic o fizycznej lokalizacji innych usług, protokołów komunikacyjnych itp. Szyna udostępnia też funkcję transformacji wiadomości i ich routing w sposób przezroczysty dla aplikacji.

W architekturze ESB funkcje te mogą być również elementami szyny, co umożliwia ich rozproszenie oraz niezależne skalowanie w miarę potrzeb. Dzięki temu możliwe jest też wdrażanie tylko tych funkcji, które faktycznie są potrzebne. Pozwala to uniknąć tworzenia kolejnych instalacji brokera informacji, których możliwości nie zostałyby w pełni wykorzystane.

Architektura SOA (Service Oriented Architecture) i szyna usług ESB (Enterprise Service Bus) są obecnie standardem w wielu firmach.

Architektura SOA systemu G2I umożliwia między innymi:

  • szybkie wprowadzanie nowych rozwiązań (źródłe, usług) oraz modyfikację istniejących
  • oddzielenie logiki biznesowej od protokołów i formatów wiadomości pozwala na szybszy i bardziej elastyczny rozwój
  • optymalne wykorzystanie zasobów istniejących w firmie
  • zapewnia stały poziom zarządzania, monitorowania i bezpieczeństwa w procesie integracji z zewnetrznymi źródłami informacji
Big Consulting Sp. z o.o. © 2004-2021 • Wszystkie prawa zastrzeżone •