FAIL (the browser should render some flash content, not this).

System G2I » Korzyści » Bezpieczeństwo

Logo G2I

Wykorzystanie systemu Gate-To-Information w procesie pozyskiwanie informacji z wielu źródeł pozwala na znaczące podniesienie stopnia bezpieczeństwa całego procesu zarządzania taką informacją. Poniżej wymieniono niektóre tylko cechy systemu G2I związane z bezpieczeństwem informacji.

  • Pracownik, użytkownik systemu G2I, ma przypisany jeden login i hasło zamiast kilku lub nawet kilkunastu w różnych źródłach danych.
  • System G2I umożliwia kontrolę zakresu danych do jakich ma dostęp pracownik.
  • Analiza wykonanych przez pracownika operacji pozwala na kontrolę pracowników w zakresie przestrzegania przyjętych procedur oraz minimalizuje ryzyko wykonywania nieautoryzowanych operacji poprzez możliwość sprawdzenia, kto, kiedy i w jakich bazach weryfikował kontrahenta.
  • System G2I zapewnia zgodność procesu współpracy z biurami informacji gospodarczej z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
  • Poprzez zarządzanie uprawnieniami na poziomie jednego systemu eliminujemy konieczność kontroli uprawnień w kilku systemach zewnętrznych.
Big Consulting Sp. z o.o. © 2004-2013 • Wszystkie prawa zastrzeżone •