Nasza Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej w naszej Polityce cookies.
Klikając „Rozumiem”, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies do celów statystycznych.
Zapoznaj się z ustawieniami swojej przeglądarki internetowej, aby zarządzać plikami cookies.

Polityka Cookies    ROZUMIEM

System G2I » Korzyści » Kredyt konsumencki - obowiązek weryfikacji

Logo G2I

Ustawa o Kredycie Konsumenckim – z dnia 12 maja 2011 r. (weszła w życie)
Ustawa nakłada na banki wiele obowiązków związanych z zawieraniem umów o kredyt konsumencki. Do najbardziej istotnych należy obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka kredytowego konsumenta.

Art. 9.
1. Kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki zobowiązany jest do dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta.
2. Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.

Ustawa precyzuje źródła informacji (bazy danych), z których należy korzystać w procesie weryfikacji.

Art. 5 pkt. 15
15) bazy danych – zbiory danych prowadzone dla celów oceny ryzyka kredytowego przez instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.5)), oraz biura informacji gospodarczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, Nr 182, poz. 1228 i Nr 217, poz. 1427);

Ustawa nakłada na kredytodawcę (bank) obowiązek informowania konsumenta o powodach odmowy udzielenia kredytu:

Art. 10
Jeżeli kredytodawca odmówi konsumentowi udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy, kredytodawca niezwłocznie przekazuje konsumentowi bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano.

Realizacja tych wymagań Ustawy dzięki korzystaniu z systemu Gate-To-Information jest procesem łatwym do przeprowadzenia. System obsługuje wskazane w Ustawie źródła danych (patrz Źródła danych) a także dowolne źródła danych kredytodawcy, pozwala na jednoczesną weryfikację wszystkich uczestników wniosku kredytowego.

Big Consulting Sp. z o.o. © 2004-2021 • Wszystkie prawa zastrzeżone •