FAIL (the browser should render some flash content, not this).

System G2I » Korzyści » Oszczędności finansowe

Logo G2I

Gate-To-Information zapewnia znaczne oszczędność finansowe poprzez redukcje czasu poświęcanego przez pracowników na pozyskanie i analizę danych ale również poprzez efektywne korzystanie ze źródeł informacji.

 • Optymalizacja sprawdzeń pozwala na znaczące oszczędności poprzez wyeliminowanie zapytań:
  • do kolejnych źródeł w sytuacji, gdy odpowiedź z jednego źródła jest wystarczająca do podjęcia decyzji
  • w sytuacji gdy wystarczająco świeży raport z danego źródła informacji jest już w archiwum
 • Czas to pieniądz - zaoszczędzony czas pracowników podczas pozyskiwania danych oraz ich analizy przekłada się na wymierne oszczędności finansowe
  • jednoczesne pozyskiwanie danych z wielu źródeł skraca czas poświęcony przez pracownika na pozyskanie niezbędnych danych nawet o 90%,
  • zebranie danych w jednym miejscu pozwala pracownikowi na znaczące skrócenie czasu poświęconego na analizę otrzymanych danych,
  • łatwy i ciągły dostęp do raportów historycznych bez dodatkowych opłat.
 • Wykorzystanie G2I zwalnia służby IT Klienta z konieczności śledzenia zmian w strukturach danych poszczególnych dostawców informacji i dostosowywania interface’ów. Jest to proces bardzo kosztowny i czasochłonny.
 • Pojawienie się nowych źródeł informacji również nie stanowi problemu dla służb IT gdyż jest to operacja niewymagająca jakichkolwiek zmian w funkcjonujących rozwiązaniach.
Big Consulting Sp. z o.o. © 2004-2013 • Wszystkie prawa zastrzeżone •