FAIL (the browser should render some flash content, not this).

System G2I » Korzyści » Poprawa efektywności procesu analizy i weryfikacji

Logo G2I

System Gate-To-Information daje szereg korzyści w kluczowych obszarach działalności każdej firmy. Dzięki temu użytkownik G2I może m.in. poprawić efektywność procesu analizy i weryfikacji, ponieważ nas system zapewnia:

  • jeden spójny raport zamiast kilkunastu rozproszonych po różnych systemach co pozwala na lepszą i bardziej efektywną analizę otrzymanych danych
  • szczelność systemu weryfikacji, co wpływa na jakość tego procesu eliminując ryzyko pominięcia niektórych źródeł informacji
  • kontrolę poprawności przesyłanych danych w procesie ich weryfikacji, co zmniejsza liczbę popełnianych błędów
  • optymalizację procesu weryfikacji kontrahenta poprzez określenia listy źródeł pozyskiwania informacji w zależności od potrzeb procesu decyzyjnego
Big Consulting Sp. z o.o. © 2004-2013 • Wszystkie prawa zastrzeżone •