Nasza Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej w naszej Polityce cookies.
Klikając „Rozumiem”, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies do celów statystycznych.
Zapoznaj się z ustawieniami swojej przeglądarki internetowej, aby zarządzać plikami cookies.

Polityka Cookies    ROZUMIEM

System G2I » Korzyści » Rekomendacja T

Logo G2I

Rekomendacja T to zbiór dobrych praktyk, opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w zakresie oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorców. Korzystając z systemu Gate-To-Information bank będzie mógł zrealizować wytyczne zawarte w Rekomendacji T.

Banki powinny zapewnić taki sposób gromadzenia i weryfikacji informacji aby ograniczyć ryzyko niedoszacowania poziomu obciążenia spłatą. Jednym z niezbędnych działań w tym zakresie jest korzystanie z wewnętrznych i zewnętrznych baz danych o posiadanych zobowiązaniach i historii ich obsługi. Zachowanie wiarygodności oceny powinno wynikać z możliwości pozyskania przez bank obiektywnych danych, w tym również ze źródeł zewnętrznych, pozwalających na weryfikację deklaracji i oświadczeń składanych przez kredytobiorcę.

Korzystając z systemu Gate-To-Information bank może dostosować się do wymagań Rekomendacji T w bardzo szybkim czasie i nie ponosząc znacznych nakładów finansowych. G2I to system, który obecnie umożliwia korzystanie z następujących baz danych zarówno sektora bankowego jak i baz zewnętrznych:

  • Biura Informacji Gospodarczej – KRD, InfoMonitor i ERIF – obecnie blisko 2,5 mln rekordów o dłużnikach z poza sektora bankowego;
  • Biuro Informacji Kredytowej S.A. – baza klient indywidualny;
  • Bankowy Rejestr – Baza Związku Banków Polskich;
  • Giełdy wierzytelności;
  • KRS, Regon;
  • Inne - wskazane przez Bank źródła danych o konsumentach

Poniżej przedstawiono wybrane rekomendacje odnoszące się ściśle do zagadnień związanych z pozyskiwaniem informacji o kliencie oraz przeprowadzaniem okresowych (miesięcznych) analiz jakości portfela kredytowego.

Rekomendacja 5
Bank powinien posiadać systemy monitorowania detalicznych ekspozycji kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur zapewniających spełnienie wymogów regulacji, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Zapewnienie stałej, bieżącej kontroli detalicznych ekspozycji kredytowych umożliwić powinno pozyskiwanie w szybki sposób informacji zarządczej i szybką reakcję banku na zaistniałe zagrożenia.

Rekomendacja 6
Bank powinien posiadać systemy informacyjne, bazy danych oraz narzędzia analityczne wspierające pomiar poziomu ryzyka związanego z detalicznymi ekspozycjami kredytowymi.

Rekomendacja 9
Proces akceptacji ryzyka transakcji (w tym klienta) powinien obejmować ocenę zdolności kredytowej oraz ocenę wiarygodności kredytowej osób zobowiązanych do spłaty zaciąganego zobowiązania.

Rekomendacja 12
Zakres oceny zdolności i wiarygodności kredytowej powinien uwzględniać wszystkie osoby zobowiązane do spłaty zobowiązania.

Rekomendacja 14
Przy ocenie zdolności kredytowej klienta detalicznego banki powinny korzystać z baz danych w celu weryfikacji poziomu zadłużenia klientów i historii spłat. W tym zakresie banki powinny korzystać z własnych i zewnętrznych baz danych.

Rekomendacja 15
Przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej odnoszącej się do detalicznej ekspozycji kredytowej bank powinien monitorować wiarygodność kredytową osób zobowiązanych do spłaty.

Big Consulting Sp. z o.o. © 2004-2021 • Wszystkie prawa zastrzeżone •