Nasza Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej w naszej Polityce cookies.
Klikając „Rozumiem”, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies do celów statystycznych.
Zapoznaj się z ustawieniami swojej przeglądarki internetowej, aby zarządzać plikami cookies.

Polityka Cookies    ROZUMIEM

Oferta » Projekt doradczy BIG

Projekt doradczy BIG jest naszym autorskim produktem dotyczącym zagadnień związanych z zarządzaniem w przedsiębiorstwie procesem współpracy z dostawcami informacji kredytowej i gospodarczej oraz zarządzania wierzytelnościami. Usługa Projektu doradczego jest zawsze wykonywana na bazie wcześniej wykonanegoAudytu BIG i polega na zaprojektowaniu polityki zarządzania (i monitorowania) wierzytelnościami w przedsiębiorstwie obejmującej:

 • weryfikację kontrahentów
 • monitoring płatności
 • windykację z wykorzystaniem:
  • własnych służb
  • zewnętrznych agencji windykacji
  • kancelarii prawnych

Projekt doradczy BIG uwzględnia specyfikę działalności przedsiębiorstwa w otoczeniu rynkowym i aktualne przepisy prawa.

Cel projektu
Celem Projektu Doradczego BIG jest zmniejszenie ryzyka utraty należności z tytułu kredytu kupieckiego oraz poprawa efektywności windykacji wierzytelności przeterminowanych.
Projekt realizowany jest etapami. W każdym z analizowanych obszarów dokonujemy syntetycznej analizy stanu istniejącego, przedstawiamy propozycje stanu pożądanego oraz cały szereg rozwiązań jak ten stan osiągnąć. Każdy element jest dokładnie opisany z podaniem różnych alternatyw oraz harmonogramem jego realizacji. Otrzymacie od nas Państwo dokumentację, która pozwoli samodzielnie lub z naszą pomocą wdrożyć wszystkie lub wybrane propozycje.

Projekt Doradczy składa się z następujących etapów:

 • Audyt funkcjonującej polityki zarządzania wierzytelnościami w obszarach prawnym, organizacyjnym oraz technicznym (IT) . W wyniku wykonania Audytu Klient otrzymuje dokument zawierający szczegółowy opis istniejącego procesu zarządzania wierzytelnościami oraz wstępne złożenia do projektu.
 • Opracowanie projektu doradczego w oparciu politykę kredytową przedsiębiorstwa. Projekt zawiera opis stanu pożądanego w obszarach i zagadnieniach wymagających usprawnień (w tym wykorzystywania posiadanego systemu informatycznego), harmonogram i koszty wdrożenia oraz dokumentację niezbędną do wdrożenia.
 • Wdrożenie projektu. Wdrożenie projektu może przebiegać pod nadzorem Big Consulting lub samodzielnie przez Zamawiającego.
 • Weryfikacja wdrożonego rozwiązania.
  Niezależnie od sposobu wdrożenia po ok. 4-6 miesiącach od zrealizowania projektu nieodpłatny audyt sprawdzający stosowanie przyjętych rozwiązań.

Ważnym elementem planu wdrożenia są szkolenia, dzięki którym kierownictwo i wytypowani pracownicy zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę jak skutecznie korzystać z usług biur informacji gospodarczej i innych źródeł. Każdy etap: Audyt, Projekt, Wdrożenie i Weryfikacja, obejmują zagadnienia na każdym obszarze Prawnym, Organizacyjnym i Technicznym współpracy z Klientem. Projekt doradczy szczegółowo opisuje docelowy model rozwiązania na każdym etapie współpracy z Klientem oraz dochodzenia należności.

Wszystkich zainteresowanych Projektem doradczym BIG prosimy o kontakt.
Nasz specjalista na indywidualnym spotkaniu omówi z Państwem celowość i zakres możliwego do wykonania projektu.

Big Consulting Sp. z o.o. © 2004-2013 • Wszystkie prawa zastrzeżone •