FAIL (the browser should render some flash content, not this).

System G2I » Funkcje systemu » Historia operacji (raportów)

Logo G2I

System G2I przechowuje wszystkie wykonywane w stosunku do kontrahentów operacje przez nieograniczony czas. W związku z tym istnieje możliwość podglądu pełnej historii pobrań informacji, przekazań danych, odpowiedzi monitoringów, wniosków kredytowych i innych kategorii działań. Dostęp jest nie tylko do samych operacji ale również do danych z nimi związanych np. uzyskanych w wyniku sprawdzenia danych z zewnętrznych źródeł informacji.

Jedynym wyjątkiem jest usuwanie danych uzyskanych z biur informacji gospodarczej po 90 dniach. Jest to wymóg prawa i system G2I pilnuje tego procesu.

Big Consulting Sp. z o.o. © 2004-2013 • Wszystkie prawa zastrzeżone •