FAIL (the browser should render some flash content, not this).

System G2I » Funkcje systemu » Sprawdzenia

Logo G2I

Sprawdzanie jest to funkcjonalność systemu G2I umożliwiająca przeszukanie wybranych Źródeł celem pobrania danych na temat wskazanego kontrahenta/konsumenta. System G2I pozwala na kierowanie sprawdzenia do wielu źródeł informacji jednocześnie w trybie on-line. System profili i ich atrybutów pozwala zdefiniować zakres pobieranych informacji w zależności od charakteru planowanej transakcji lub związanego z transakcją ryzyka,

Otrzymane dane są przechowywane w sposób pozwalający na ich prezentacje w postaci:

  • raportu elementarnego (informacje z jednego źródła)
  • raportu pojedynczego (sumaryczne zestawienie sprawdzenia w wielu źródłach)
  • raportu o kontrahencie (zestawienie wszystkich posiadanych informacji o wybranym kontrahencie)
  • innej określonej przez użytkownika
Big Consulting Sp. z o.o. © 2004-2013 • Wszystkie prawa zastrzeżone •