FAIL (the browser should render some flash content, not this).

System G2I » Funkcje systemu » Statystyki

Logo G2I

Moduł Statystyki służy do przedstawienia stanu aktywności Klienta, w formie tabel. Prezentują one dla danego użytkownika i źródła liczbę zapytań wykonanych, błędnych i trafionych w danym okresie dla zadanych parametrów. Mogą to być informacje o liczbie wykonanych w danym miesiącu Sprawdzeń i Zapytań również w podziale na użytkowników i grupy użytkowników.

Wykorzystanie statystyk dostępnych w G2I pozwala m.in. na:

  • kontrolę rozliczeń ze źródłami
  • kontrolę przestrzegania procedur przez pracowników
  • analizę skuteczności i efektywności źródeł informacji
  • kontrolę aktywności Uczestników wymiany branżowej za pośrednictwem systemu wymiany branżowej BrIK
Big Consulting Sp. z o.o. © 2004-2013 • Wszystkie prawa zastrzeżone •