FAIL (the browser should render some flash content, not this).

System G2I » Funkcje systemu » Wnioski kredytowe

Logo G2I

Moduł Wnioski kredytowe umożliwia ewidencję rozpatrywanych wniosków kredytowych, weryfikację podmiotów związanych z danym wnioskiem oraz uzyskanie skonsolidowanego raportu kredytowego na temat wiarygodności wszystkich Uczestników transakcji.

Podstawowe cechy funkcjonalne modułu Wniosków kredytowych:

  • kompatybilny w zakresie danych m.in. z systemami BIK i BIGów
  • ewidencja wniosków kredytowych wraz ze szczegółowym opisem warunków kredytowania
  • jednoczesne sprawdzanie wszystkich Uczestników (stron) wniosku
  • możliwość sprawdzania każdego z Uczestników wniosku kredytowego w różnych źródłach danych
  • skonsolidowany raport obrazujący łączny wynik Sprawdzenia wszystkich Uczestników wniosku
  • raporty pojedyncze obrazujące wynik sprawdzenia każdego z Uczestników wniosku
  • łatwość integracji z systemem Obsługi Wniosków Kredytowych lub CRM Klienta
Big Consulting Sp. z o.o. © 2004-2013 • Wszystkie prawa zastrzeżone •