FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Źródła danych

System Gate-To-Information pozwala na współpracę w zakresie pobierania informacji, prowadzenia monitoringu oraz przekazywania danych z całym szeregiem źródeł danych, takich jak:

 • Biura Informacji Gospodarczej
 • Źródła 'bankowe'
 • Giełdy wierzytelności
 • Dane rejestrowe i dane urzędowe
 • Źródła prywatne (własne)
 • Rejestry branżowe

Przechowywane w źródłach dane dotyczą firm, osób i dokumentów. Obejmują one między innymi:

 • informacje o wiarygodności płatniczej,
 • ocenę scoringową,
 • ostrzeżenia o niezgodności zadanych parametrów zapytania (np. Pesel z numerem dokumentu),
 • informacje rejestrowe (KRS, działalność gospodarcza),
 • wzajemne relacje między firmami zarejestrowanymi w KRS oraz osobami,
 • przyznane dotacje UE,
 • wierzytelności wystawione na sprzedaż,
 • dane o upadłościach i likwidacjach,
 • ostrzeżenia publiczne Komisji Nadzoru Finansowego.

Podstawowymi parametrami pobierania / przekazywania informacji są: Pesel, Nip, Regon, KRS, nr dokumentu.

Big Consulting Sp. z o.o. © 2004-2013 • Wszystkie prawa zastrzeżone •