FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Źródła danych » BIGi » Dotacje Unii Europejskiej

Europejska Inicjatywa Przejrzystości zobowiązuje Państwa Członkowskie Unii Europejskiej do dostarczania informacji o tym, jak wydawane są Fundusze Europejskie.


Publikowane dane zawierają informacje dotyczące m.in.:

  • nazwy beneficjenta,
  • partnera projektu w przypadku projektów realizowanych w ramach programów EWT,
  • tytułu realizowanego projektu,
  • nazwy Programu i działania oraz poddziałania, z którego jest realizowany projekt,
  • całkowitej wartości projektu,
  • kwoty dofinansowania publicznego,
  • daty podpisania umowy (roku przyznania dofinansowania w przypadku projektów realizowanych w ramach programów EWT),
  • daty zakończenia realizacji (roku wypłacenia ostatniej raty w przypadku projektów zakończonych realizowanych w ramach programów EWT).
  • Aktualna liczba informacji o dotacjach: ok. 150 tys.

Więcej informacji na: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Big Consulting Sp. z o.o. © 2004-2013 • Wszystkie prawa zastrzeżone •