Nasza Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej w naszej Polityce cookies.
Klikając „Rozumiem”, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies do celów statystycznych.
Zapoznaj się z ustawieniami swojej przeglądarki internetowej, aby zarządzać plikami cookies.

Polityka Cookies    ROZUMIEM

Źródła danych » Rejestry Rządowe » GIOŚ

mf

Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy m.in., wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961,1250, 1579, 1936 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 820).

Na stronach GIOŚ prowadzone są rejestry:

  • Rejestr ZSEiE- rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego - rejestr przedsiębiorców stworzony na podstawie przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Obejmuje wprowadzających sprzęt, zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt, organizacje odzysku oraz prowadzących recykling i odzysk,
  • Rejestr bateryjny - rejestr wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów – rejestr przedsiębiorców stworzony na podstawie przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach. Obejmuje wprowadzających baterie lub akumulatory oraz zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów.

Więcej o źródle na stronie GIOŚ: http://www.gios.gov.pl/pl/rejestry

Big Consulting Sp. z o.o. © 2004-2013 • Wszystkie prawa zastrzeżone •