FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Źródła danych » BIGi » Ostrzeżenia KNF

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.


Do ustawowego obowiązku Komisji należy między innymi:

  • prowadzenie listy ostrzeżeń publicznych jako systematycznego wykazu podmiotów, co do których podjęto podejrzenie popełnienia określonego rodzaju przestępstw

  • co jest realizowane poprzez wydawanie listy firm zawierającej informacje z ostrzeżeniami.

Kontakt:
Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419
00-950 Warszawa 1

CENTRALA UKNF (48) 22 262-50-00
INFOLINIA UKNF (48) 22 262-58-00
FAX (48) 22 262-51-11
e-mail: knf@knf.gov.pl

Więcej informacji na: www.knf.gov.pl

Big Consulting Sp. z o.o. © 2004-2013 • Wszystkie prawa zastrzeżone •