Nasza Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej w naszej Polityce cookies.
Klikając „Rozumiem”, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies do celów statystycznych.
Zapoznaj się z ustawieniami swojej przeglądarki internetowej, aby zarządzać plikami cookies.

Polityka Cookies    ROZUMIEM

Źródła danych » Dane rejestrowe » EDGosp

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest ogólnopolskim rejestrem prowadzonym przez Ministra Rozwoju. Rejestr funkcjonuje od 1 lipca 2011 r. na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829). Do końca grudnia 2011 r. do CEIDG zostały przeniesione wpisy z ewidencji działalności gospodarczych (EDG) prowadzonych przez samorządy.

Wpisowi do rejestru CEIDG podlegają wyłącznie osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych. Inne podmioty w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

Zawartość

Informacje otrzymane w odpowiedzi na zapytanie pozwalają bezbłędnie i zgodnie z prawem ustalić dane dotyczące przedsiębiorcy:

 • nazwę i adres siedziby oraz adres korespondencyjny
 • imię i nazwisko
 • numery NIP, REGON
 • dane teleadresowe, w tym: telefon, e-mail (jeśli dostępne)
 • daty: rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności oraz wykreślenia z rejestru
 • rodzaje przeważającej oraz wykonywanej działalności PKD
 • małżeńską wspólność majątkową
 • spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
 • informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego
 • zakazy, pełnomocnicy
 • informację o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej

Dane z CEIDG pobierane są w czasie rzeczywistym z serwera Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W celu uzyskania indywidualnego połączenia z serwerem CEIDG niezbędna jest jednorazowa, bezpłatna rejestracja Klienta w https://datastore.ceidg.gov.pl oraz zaakceptowanie regulaminu usługi CEIDG.

Big Consulting Sp. z o.o. © 2004-2013 • Wszystkie prawa zastrzeżone •