Nasza Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej w naszej Polityce cookies.
Klikając „Rozumiem”, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies do celów statystycznych.
Zapoznaj się z ustawieniami swojej przeglądarki internetowej, aby zarządzać plikami cookies.

Polityka Cookies    ROZUMIEM

Źródła danych » Rejestry Rządowe » UOKIK

mf
Do zakresu działania UOKiK należy m. in. udostępnianie decyzji Prezesa UOKIK na stronie internetowej Urzędu. Decyzje UOKIK publikowane są na podstawie art. 31 pkt 15 ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184), w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), i nie zawierają tajemnicy przedsiębiorstwa, ani żadnych innych informacji chronionych na podstawie odrębnych przepisów.
Zadaniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) jest dbałość o właściwe funkcjonowanie konkurencji, m.in. poprzez przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję, jak: zawieranie niedozwolonych porozumień, czy nadużywanie pozycji dominującej. Do nadużywania dominującej (udział w rynku powyżej 30-40%) pozycji rynkowej może dochodzić poprzez m.in. narzucanie nieuczciwych cen, stosowanie uciążliwych warunków umów, działania mające na celu niedopuszczenie do wejścia na rynek nowych podmiotów gospodarczych bądź rozwoju już działających. Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konsumentów obejmują m.in.

  • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Mogą się one zakończyć nakazem zaniechania kwestionowanych działań, nakazem usunięcia trwających skutków naruszenia a także nałożeniem kary pieniężnej,
  • prowadzenie postępowań w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolony - sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,
  • podawanie do publicznej wiadomości (w tym na stronie internetowej Urzędu), ostrzeżeń konsumenckich w sytuacji gdy przedsiębiorca dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów.

Decyzje Prezesa UOKiK obejmują m.in. poniższe obszary:
  • Jakość paliw
  • Klauzule niedozwolone
  • Kontrola koncentracji
  • Nadużywanie pozycji dominującej
  • Ochrona zbiorowych interesów konsumentów
  • Ogólne bezpieczeństwo produktów
  • Porozumienia ograniczające konkurencję
Big Consulting Sp. z o.o. © 2004-2013 • Wszystkie prawa zastrzeżone •