Misja

Wiarygodność kontrahenta to klucz do prowadzenia bezpiecznej działalności gospodarczej


Straty ponoszone na skutek braku płatności za usługi i towary są częstą przyczyną kłopotów finansowych i nierzadko prowadzą firmy do upadłości.

Misją Big Consulting jest dostarczanie Klientom rozwiązań minimalizujących ryzyko transakcji. Sprawdzenie w systemie G2I firmy lub osoby to weryfikacja w wybranych przez Klienta źródłach informacji (kredytowej, gospodarczej, rejestrowej, płatnościowej) oraz gwarancja uzyskania informacji:

  • w czasie rzeczywistym on-line,
  • aktualnej na moment zapytania,
  • integralnej z danymi źródłowymi,
  • z wielu źródeł w jednym raporcie zintegrowanym (wieloźródłowym).

Certyfikaty

Big Consulting jako członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce...


przechodzi każdego roku (od 2016 r) pozytywną weryfikację audytu etycznego. Komisja Etyki przy ZPF wyróżniła naszą spółkę Certyfikatem Etycznym, który jest potwierdzeniem zgodności stosowanych przez nas praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF.

Międzynarodowy Certyfikat System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO/IEC 27001:2017 (ISMS), potwierdza poważne traktowanie przez naszą Spółkę kwestii bezpieczeństwa informacji oraz utrzymania jakości usług. ISO/IEC 27001 określa wymagania i zasady: wdrażania, monitorowania, zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie. Bezpieczna informacja to poufność (dostęp tylko dla osób uprawnionych), integralność (dokładność i kompletność), dostępność (dostęp do zasobów, zgodnie z określonymi potrzebami).

Zobacz więcej

Zaufali nam