Osoby

Zespół firmy stanowią osoby z wieloletnią praktyką w branży informacji kredytowej i gospodarczej, których doświadczenie budowane było w trakcie wieloletniej pracy w największych polskich, europejskich i światowych instytucjach udostępniających informację gospodarczą. Dysponujemy zespołem doświadczonych analityków, projektantów i programistów, twórców systemu Gate-To-Information (G2I).

Sławomir Szopa

Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydz. Elektroniki, ukończył studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego oraz Studium Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firm w SGH. Wcześniej m.in. w KSV Information Services Sp. z o. o., KRD BIG S.A., Intercredit Warszawa oraz Dun&Bradstreet, w tym także w europejskiej centrali D&B. Współwłaściciel oraz Prezes Zarządu Big Consulting Sp. z o.o.

Adam Wyszogrodzki

Prokurent, Dyrektor IT

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, specjalizacja Bazy danych i Business Intelligence. Współwłaściciel oraz Prokurent Big Consulting Sp. z o.o.

Andrzej Staniszewski

Dyrektor Sprzedaży

Od kilkunastu lat związany z rynkiem informacji. Wcześniej pracował w Wolters Kluwer S.A. oraz Euler Hermes Collections Sp. z o. o. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie na kierunku Ekonomia.

Certyfikaty

Międzynarodowy Certyfikat System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO/IEC 27001:2017 (ISMS), potwierdza poważne traktowanie przez naszą Spółkę kwestii bezpieczeństwa informacji oraz utrzymania jakości usług. ISO/IEC 27001 określa wymagania i zasady: wdrażania, monitorowania, zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie. Bezpieczna informacja to poufność (dostęp tylko dla osób uprawnionych), integralność (dokładność i kompletność), dostępność (dostęp do zasobów, zgodnie z określonymi potrzebami). Jednostka certyfikująca: Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) WAT Big Consulting jako członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przechodzi każdego roku (od 2016 r) pozytywną weryfikację audyt etycznego. Komisja Etyki przy ZPF wyróżniła naszą spółkę Certyfikatem Etycznym, który jest potwierdzeniem zgodności stosowanych przez nas praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF.

Zajęliśmy 19 miejsce na 50 badanych podmiotów w rankingu głównym dla firm technologicznych, dostawców rozwiązań z branży finansowej, organizowany przez Miesięcznik Finansowy BANK (listopad 2023)


Polityka compliance

Regulacje Big Consulting w zakresie Zgodności (Compliance)

I. Polityka Compliance

 1. Poprzez compliance należy rozumieć prowadzenie działalności przez Big Consulting zgodnie z zestawem norm i zasad:
  1. prawnymi, regulacyjnymi, technicznymi, branżowymi oraz wynikającymi z przynależności firmy do organizacji zrzeszających przedsiębiorców,
  2. etycznymi, wynikającymi ze stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk KPF, deklaracji i innych form samoograniczenia się przedsiębiorcy, łącznie określanymi mianem „standardów zgodności”,
  3. pozwalającymi zapewnić bezpieczeństwo zarówno własnych, jak i powierzonych danych (w tym danych osobowych),
  4. zakładających ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług.
 2. W ramach Polityki Compliance realizowanej w Big Consulting szczególny akcent położono na:
  1. dostosowywanie obowiązujących w Spółce umów, regulaminów, procedur i instrukcji do przepisów obowiązującego prawa,
  2. ochronę danych osobowych,
  3. bezpieczeństwo informacji,
  4. przestrzeganie przepisów Kodeksu Dobrych Praktyk KPF.

Dane firmy

Obsługa klienta

E-mail: info@bigconsulting.pl

Dział IT

E-mail: it@bigconsulting.pl

Sprzedaż

E-mail: sales@bigconsulting.pl

Big Consulting Sp. z.o.o.
ul. Mińska 23 lok. 8
03-808 Warszawa,

Tel. 22 698 67 68

Zarząd: Sławomir Szopa. Kapitał zakładowy: 125 000 zł opłacony w całości, NIP: 5262804860, REGON: 015868385, KRS: 0000226213, zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Konto mBank S.A. 25 1140 2004 0000 3602 7566 0330

Członkostwo w organizacjach

Od 5 kwietnia 2012 roku Big Consulting sp. z o.o jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF).

Misją ZPF jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce, poprzez organizowanie profesjonalnego środowiska dla uczestników sektora, stawiając do dyspozycji forum wymiany wiedzy i doświadczeń, promując profesjonalizm, wzajemny szacunek i poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami. ZPF reprezentuje interesy sektora finansowego wobec ustawodawców, administracji oraz opinii publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej, osiągając cele poprzez przekazywanie rzetelnej wiedzy i opinii na temat zjawisk istotnych dla harmonijnego rozwoju biznesu. Upowszechnia wiedzę na temat rynku finansowego, współtworząc wizerunek uczestniczących w nim firm jako instytucji zaufania publicznego.

Kariera

Stanowisko Key Account Manager

 

Zaufali nam