Osoby

Zespół firmy stanowią osoby z wieloletnią praktyką w branży informacji kredytowej i gospodarczej, których doświadczenie budowane było w trakcie wieloletniej pracy w największych polskich, europejskich i światowych instytucjach udostępniających informację gospodarczą. Dysponujemy zespołem doświadczonych analityków, projektantów i programistów, twórców systemu Gate-To-Information (G2I).

Sławomir Szopa

Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydz. Elektroniki, ukończył studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego oraz Studium Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firm w SGH. Wcześniej m.in. w KSV Information Services Sp. z o. o., KRD BIG S.A., Intercredit Warszawa oraz Dun&Bradstreet, w tym także w europejskiej centrali D&B. Współwłaściciel oraz Prezes Zarządu Big Consulting Sp. z o.o.

Adam Wyszogrodzki

Prokurent, Dyrektor IT

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, specjalizacja Bazy danych i Business Intelligence. Współwłaściciel oraz Prokurent Big Consulting Sp. z o.o.

Andrzej Staniszewski

Dyrektor Sprzedaży

Od kilkunastu lat związany z rynkiem informacji. Wcześniej pracował w Wolters Kluwer S.A. oraz Euler Hermes Collections Sp. z o. o. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie na kierunku Ekonomia.

Certyfikaty

Międzynarodowy Certyfikat System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO/IEC 27001:2017 (ISMS), potwierdza poważne traktowanie przez naszą Spółkę kwestii bezpieczeństwa informacji oraz utrzymania jakości usług. ISO/IEC 27001 określa wymagania i zasady: wdrażania, monitorowania, zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie. Bezpieczna informacja to poufność (dostęp tylko dla osób uprawnionych), integralność (dokładność i kompletność), dostępność (dostęp do zasobów, zgodnie z określonymi potrzebami). Jednostka certyfikująca: Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) WAT Big Consulting jako członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przechodzi każdego roku (od 2016 r) pozytywną weryfikację audyt etycznego. Komisja Etyki przy ZPF wyróżniła naszą spółkę Certyfikatem Etycznym, który jest potwierdzeniem zgodności stosowanych przez nas praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF.

Zajęliśmy 19 miejsce na 50 badanych podmiotów w rankingu głównym dla firm technologicznych, dostawców rozwiązań z branży finansowej, organizowany przez Miesięcznik Finansowy BANK (listopad 2023)


Polityka compliance

Regulacje Big Consulting w zakresie Zgodności (Compliance)

I. Polityka Compliance

 1. Poprzez compliance należy rozumieć prowadzenie działalności przez Big Consulting zgodnie z zestawem norm i zasad:
  1. prawnymi, regulacyjnymi, technicznymi, branżowymi oraz wynikającymi z przynależności firmy do organizacji zrzeszających przedsiębiorców,
  2. etycznymi, wynikającymi ze stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk KPF, deklaracji i innych form samoograniczenia się przedsiębiorcy, łącznie określanymi mianem „standardów zgodności”,
  3. pozwalającymi zapewnić bezpieczeństwo zarówno własnych, jak i powierzonych danych (w tym danych osobowych),
  4. zakładających ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług.
 2. W ramach Polityki Compliance realizowanej w Big Consulting szczególny akcent położono na:
  1. dostosowywanie obowiązujących w Spółce umów, regulaminów, procedur i instrukcji do przepisów obowiązującego prawa,
  2. ochronę danych osobowych,
  3. bezpieczeństwo informacji,
  4. przestrzeganie przepisów Kodeksu Dobrych Praktyk KPF.

Dane firmy

Obsługa klienta

E-mail: info@bigconsulting.pl

Dział IT

E-mail: it@bigconsulting.pl

Sprzedaż

E-mail: sales@bigconsulting.pl

Big Consulting Sp. z.o.o.
ul. Mińska 23 lok. 8
03-808 Warszawa,

Tel. 22 698 67 68

Zarząd: Sławomir Szopa. Kapitał zakładowy: 125 000 zł opłacony w całości, NIP: 5262804860, REGON: 015868385, KRS: 0000226213, zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Konto mBank S.A. 25 1140 2004 0000 3602 7566 0330

Członkostwo w organizacjach

Od 5 kwietnia 2012 roku Big Consulting sp. z o.o jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF).

Misją ZPF jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce, poprzez organizowanie profesjonalnego środowiska dla uczestników sektora, stawiając do dyspozycji forum wymiany wiedzy i doświadczeń, promując profesjonalizm, wzajemny szacunek i poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami. ZPF reprezentuje interesy sektora finansowego wobec ustawodawców, administracji oraz opinii publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej, osiągając cele poprzez przekazywanie rzetelnej wiedzy i opinii na temat zjawisk istotnych dla harmonijnego rozwoju biznesu. Upowszechnia wiedzę na temat rynku finansowego, współtworząc wizerunek uczestniczących w nim firm jako instytucji zaufania publicznego.

Kariera

Stanowisko Key Account Manager

 

Webinary i Konferencje

 

Bieżące zagadnienia związane z wykorzystaniem informacji są tematem organizowanych przez nas Wydarzeń, w trakcie których przekazujemy praktyczną wiedzę popartą wystąpieniami zaproszonych ekspertów. Ważną częścią każdego ze spotkań jest dyskusja. Również po obejrzeniu nagrań zapraszamy Państwa do komentowania przekazanych treści i zadawania pytań drogą mailową, czy telefoniczną.
Zachęcamy Państwa do obejrzenia nagrań tegorocznych webinariów i ponownych odwiedzin – wkrótce pojawią się nowe tematy.

 

25 kwietnia 2024 r
Webinar on-line:

Rola międzybranżowej wymiany informacji o fraudach, w przeciwdziałaniu nadużyciom

Podczas Webinaru, Uczestnicy dowiedzieli się, jak Platforma Antyfraudowa BIK (PAF) sprawdza się w branżach leasingowej i faktoringowej.

System PAF (rozwiązanie BIK S.A.) służy zapobieganiu fraudom aplikacyjnym, dzięki wspólnej bazie nadużyć (stwierdzonych i prób) dostępnej dla jej uczestników. Barierą dla wyłudzeń jest współpraca różnych podmiotów rynku finansowego w celu wymiany informacji o wyłudzeniach. Funkcjonuje w oparciu o art. 106 d Ustawy Prawa Bankowego. Mówi on o przetwarzaniu i wymianie informacji między podmiotami rynku finansowego w celu zapobiegania fraudom i przestępstwom dokonywanym na szkodę instytucji finansowych oraz ich Klientów. Celem systemu PAF jest zatem wymiana informacji o zidentyfikowanych fraudach lub wnioskach niosących znamiona i ryzyko fraudu. Istotą rozwiązania PAF jest zapobieganie przestępstwom poprzez działania prewencyjne. Stąd niezbędny zakres wymienianych danych oraz czas ich użycia wpływają na skuteczność działań antyfraudowych. Podejrzane powiązania wykrywane są także z użyciem danych z KRS, a weryfikacja statusu aktywności Przedsiębiorcy z użyciem baz GUS/CEIDG.

System Gate-To-Informtion (G2I), (integrator źródeł firmy Big Consulting Sp. z o.o)  jest autorskim i unikatowym w Polsce rozwiązaniem informatycznym umożliwiającym automatyzację procesu pobierania i przekazywania informacji gospodarczej, kredytowej i rejestrowej. Gate-To-Information umożliwia zintegrowanie danych z wielu źródeł informacji w jednym miejscu i czasie. Ma to ogromne znaczenie dla efektywności stosowanych w przedsiębiorstwie metod zarządzania ryzykiem kredytowym. System G2I zapewnia komunikację m.in. z: bazami biur informacji gospodarczej (BIG), bazami Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK), w tym z PAF, bazami ZBP, bazami wywiadowni gospodarczych, źródłami informacji publicznych, m.in. REGON (GUS), KRS, CRBR, KRZ i innymi dostępnymi w Ofercie Spółki bazodanowej: InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.

Materiały z wydarzenia:

 • prezentacja Adam Wyszogrodzki, Big Consulting.pl Sp. z o. o. – pobierz
 • prezentacja Andrzej Staniszewski, Big Consulting.pl Sp. z o. o. – pobierz

 

Zaufali nam